ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ

extrusion-mold-1

mold extrusion

extrusion-mold-2

mold extrusion

extrusion-mold-3

mold extrusion

extrusion-mold-4

mold extrusion

extrusion-mold-5

mold extrusion

extrusion-mold-6

mold extrusion

extrusion-mold-7

mold extrusion

extrusion-mold-8

mold extrusion

extrusion-mold-9

mold extrusion

extrusion-mold-10

mold extrusion